Galleriet
Åpningstider:
Vi har stengt for sesongen. 
Det er mulighet for grupper på min. 10 personer etter avtale. Ta kontakt på e-post: post@peergyntgalleriet.no
Grupper:
kr. 75,- per person ved grupper over 10 personer.
 
Leie av lokale
Vi leier ut lokale til private arrangement. Pris kr. 2500,- pr. kveld. Ta kontakt.

Velkommen!